Porezna politika u funkciji je poticanja pozitivnog poslovnog okruženja, stimuliranja investicija te rasta plaća i standarda građana!

Predloženo je snižavanje stope poreza na dohodak s 24 na 20 posto te s 36 na 30 posto. Ukupni efekt bit će 2 mlrd. kn, ali to neće ići na teret lokalne samouprave nego na teret državnog proračuna. Izmjenama poreza na dobit snizit će se opća stopa za sve koji imaju godišnji promet do 7,5 milijuna kn s 12 posto na 10 posto, a riječ je o oko 90 posto obveznika poreza na dobit. To je stimulans poduzetnicima i poslodavcima za investicije i zapošljavanje! – kazao je PPVRH i ministar financija Zdravko Marić predstavljajući u Hrvatskom saboru četiri zakonska prijedloga iz petog kruga porezne reforme.

 

Poručio je da je porezna politika u funkciji poticanja pozitivnog poslovnog okruženja, stimuliranja investicija, rasta plaća i standarda građana.

Ukupni efekt – 2 mlrd kn

Predloženo je snižavanje stope poreza na dohodak s 24 na 20 posto te s 36 na 30 posto, a Marić je rekao da u ovom trenutku u Hrvatskoj 1,8 milijuna od 2,8 milijuna obveznika poreza na dohodak niti ne plaća taj porez s obzirom na visinu dohotka.

– Ukupni efekt bit će dvije milijarde kuna, ali to neće ići na teret lokalne samouprave nego na teret državnog proračuna.

Istaknuo je kako je u sklopu porezne reforme proširen krug neoporezivih primitaka s 2500 kuna na godišnjoj razini na 13.000 kuna, koje danas godišnje može poslodavac isplatiti bez javnih davanja.

– U sklopu porezne reforme Fond izravnanja ne nestaje, nego ostaje i sredstva će ići za slabije razvijene općine i županije.

Stimulans poduzetnicima i poslodavcima za investicije i zapošljavanje

Izmjena će biti i u ostvarivanju dohotka od imovine, primjerice iznajmljivači stanova neće više morati ovjeravati ugovore kod javnog bilježnika prije porezne uprave.

– Ako se odluče za ovjeravanje kod javnog bilježnika, neće morati odlaziti u poreznu upravu, jer je javni bilježnik obavezan proslijediti ugovor poreznoj upravi.

U izmjenama poreza na dobit Marić je pojasnio da je riječ o snižavanju opće stope za sve koji imaju godišnji promet do 7,5 milijuna kuna s 12 posto na 10 posto, a riječ je, istaknuo je, o oko 90 posto obveznika poreza na dobit.

– Ovo je stimulans poduzetnicima i poslodavcima za investicije i zapošljavanje.

Radi poboljšanja položaja dužnika i poduzetnika daje se poticaj kreditnim institucijama da pozitivno upravljaju potraživanjima i da s dužnicima dogovore djelomični ili potpuni otpis potraživanja.