Klub viječnika HDZ-a u Županijskoj skupštini Zagrebačke županije

Vladimir Bregović
Mato Čičak
Renata Glojnarić
Krunoslav Markovinović
Jasminka Mataušić
Damir Mikuljan
Miljenko Pavlaković
Nikolina Perko
Željko Pongrac
Viktor Romančuk
Anita Sušac
Damir Tomljenović
Rudolf Vujević
Stjepan Zagorac